פרוייקטים פרטיים בסדר כרונולוגי

כפר הרא"ה, 2009
חיבת ציון 2009
חיבת ציון 2009
כפר הרא"ה, 2016
כפר הרא"ה, 2008
כפר הרא"ה, 2007
כרכור, 2006
כפר הרא"ה, 2003
כפר יונה, 2002
כפר יונה, 1998
חניאל, 1997
חניאל, 1996
חניאל, 1996
חניאל, 1996
חניאל, 1995
בורגתא, 1995
חניאל, 1994
חניאל, 1993
חניאל, 1993